Біздің Telegramдағы https://t.me/railways_kz арнамызға жазылыңыздар.

Корпоративтік басқару

Қоғам мыналарды:

  • Жалғыз акционердің өз құқықтарын жүзеге асыруының нақты мүмкіндігін;
  • Директорлар кеңесінің Қоғам қызметін стратегиялық басқаруды жүзеге асыруын және өз тарапынан Қоғамның атқарушы органдарының қызметіне тиімді бақылауды, сондай-ақ Директорлар кеңесінің Жалғыз акционерге есеп беруін;
  • Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық етуді Қоғамның атқарушы органының саналы және адал жүзеге асыруы қажеттілігін және оның Директорлар кеңесіне және Жалғыз акционерге есеп беруін;
  • Қоғам туралы, соның ішінде оның қаржылық жағдайы, экономикалық көрсеткіштері, меншік және басқару құрылымы туралы ақпараттың уақтылы ашылуын;
  • Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне тиімді бақылау жасалуын;
  • Қоғам қызметкерлерінің заңнамада көзделген құқықтарын, әлеуметтік мәселелерді шешуде және еңбек жағдайын регламенттеуде Қоғам мен қызметкерлер арасындағы әріптестік қатынастардың дамытылуын;
  • Қоғам активтерін ұлғайту мақсатында Қоғамның инвесторлармен, кредиторлармен және өзге мүдделі тұлғалармен белсенді ынтымақтасуын

қамтамасыз ететін принциптерге сәйкес корпоративтік қатынастарды дамыту міндеттемесін өзіне алады. Компаниядағы басқару жүйесін жетілдіру мақсатында 2015 жылғы 27 мамырда Жалғыз акционер – «Самрұқ-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен (№ 22/15 хаттама) «ҚТЖ» ҰК» АҚ Корпоративтік басқару кодексі бекітілді. Кодекстің мақсаттары Қоғамның корпоративтік басқаруын жетілдіру және жүйелі ету, Қоғамды басқаруда барынша айқындылықты қамтамасыз ету болып табылады.

"ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ 9.24 MB
«ҚТЖ»ҰК»АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар (16.11.2018) 4.46 MB
«ҚТЖ»ҰК»АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар (14.05.2018) 5.24 MB
«ҚТЖ»ҰК»АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар (25.05.2017)  2.01 МБ
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының стейкхолдерлер картасы 363.5 KB
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саясаты 100.5 KB
«ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ САЯСАТЫ - БИЗНЕСІНІҢ КОРПОРАТИВТІК ИДЕОЛОГИЯСЫ МЕН ФИЛОСОФИЯСЫ 53.84 KB
Корпоративтік басқару кодексі 592.5 KB
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдарында корпоративтік басқаруды жетілдіру саясаты 51 KB
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының корпоративтік қақтығыстарды реттеу саясаты 66.5 KB
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларының мүдделер қақтығысын реттеу саясаты 74.5 KB
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының инсайдерлік ақпараты туралы ереже

Пайдалы сілтемелер