СлайдЖолаушылар Жүк жөнелтушілер

Онлайн билет сатып алу

Тізімінен станцияны таңдаңыз, содан кейін станцияның атын теруді бастаңыз

Жекешелендіру

«Қазтеміртранс» АҚ 49 % акциясы шығарылады

«Транстелеком» АҚ 49 % акциясы шығарылады

«Алматы вагон жөндеу зауыты» АҚ 100 % акциясы шығарылады

«Көлік қызметі орталығы» АҚ 100 % акциясы шығарылады

  

САУДА-САТТЫҚ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА (19.11.2016)

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы 2016 жылдың 13 желтоқсанда сағат 10:00-де (Астана уақытымен) мемлекеттік мүлік Реестрінің веб-порталында www.gosreestr.kz басталатын «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының компаниялар тобының активтерін сату бойынша электрондық аукциондар өткізілуі туралы жариялайды.

Активтерді сату «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің шешімімен (2016 жылғы 28 қаңтардағы №126 хаттама) бекітілген «Самұрық-Қазына» АК-ның және акцияларының (қатысу үлестерінің) елуден көп пайызы меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың активтерін және объектілерін сатудың бірыңғай қағидасына (бұдан әрі - Бірыңғай қағида) және «Ақпараттық-есептік орталық» АҚ Директорлар еңесінің шешімімен (2016 жылдың 13 қаңтардағы № 77 хаттама) бекітілген Мемлекеттік меншік реестрінің веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда жүргізу регламентіне сәйкес жүзеге асырылады (бұдан әрі - Регламент).

Бағаны төмендету бойынша электроныдық аукционға келесі активтер қойылады: толығырақ

 

САУДА-САТТЫҚ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА (25.10.2016)

 

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы 2016 жылдың 11 қарашада сағат 10:00-де (Астана уақытымен) мемлекеттік мүлік Реестрінің веб-порталында www.gosreestr.kz басталатын «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының компаниялар тобының активтерін сату бойынша электрондық аукциондар өткізілуі туралы жариялайды.

Активтерді сату «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің шешімімен (2016 жылғы 28 қаңтардағы №126 хаттама) бекітілген «Самұрық-Қазына» АК-ның және акцияларының (қатысу үлестерінің) елуден көп пайызы меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың активтерін және объектілерін сатудың бірыңғай қағидасына (бұдан әрі - Бірыңғай қағида) және «Ақпараттық-есептік орталық» АҚ Директорлар еңесінің шешімімен (2016 жылдың 13 қаңтардағы № 77 хаттама) бекітілген Мемлекеттік меншік реестрінің веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда жүргізу регламентіне сәйкес жүзеге асырылады (бұдан әрі - Регламент).

Бағаны төмендету бойынша электроныдық аукционға келесі активтер қойылады: толығырақ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ (25.10.2016)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» объявляет о проведении электронных аукционов по продаже активов группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», которые начнутся 11 ноября 2016 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz.

Реализация активов осуществляется в соответствии с Едиными правилами реализации, реструктуризации активов АО «Самрук-Қазына» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности, утвержденными решением Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол от 28 января 2016 года №126) и Регламентом проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра государственного имущества, утвержденным решением Совета директоров АО «Информационно-учетный центр» (протокол от 13 января 2016 года №77) (далее - Регламент).  подробнее

 

  

 

САУДА-САТТЫҚ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА (28.09.2016)

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы 2016 жылдың 19 қазанында сағат 10:00-де (Астана уақытымен) мемлекеттік мүлік Реестрінің веб-порталында www.gosreestr.kz басталатын «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының компаниялар тобының активтерін сату бойынша электрондық аукцион өткізілуі туралы жариялайды. толығырақИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ (28.09.2016)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» объявляет о проведении электронного аукциона по продаже активов группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», который начнется 19 октября 2016 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. подробнее

 

     

Информационное сообщение (11.11.2015)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» объявляет о проведении торгов в форме коммерческого тендера, которые состоятся 11 ноября 2015 года в 17:00 часов по адресу: г.Астана, ул.Кунаева, 6, блок «А», каб. № 1609.подробнее

Информационное сообщение (11.11.2015)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» объявляет о проведении торгов в форме аукциона, которые состоятся 11 ноября 2015 года в 16:00 часов по адресу: г.Астана, ул.Кунаева, 6, блок «А», каб. № 1609.подробнее

Ақпараттық хабарлама (17.11.2015)

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы 2015 жылдың 17 қарашада сағат 10:00-де (Астана уақытымен) мемлекеттік мүлік Реестрінің веб-порталында www.gosreestr.kz басталатын «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының компаниялар тобының активтерін сату бойынша электрондық конкурс өткізілуі туралы жариялайды. толығырақ

Информационное сообщение (17.11.2015)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»объявляет о проведении электронного конкурса по продаже активов группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», который начнется 17 ноября 2015 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kzподробнее

Ақпараттық хабарлама (07.10.2015)

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы 2015 жылдың 10 қарашада сағат 10:00-де (Астана уақытымен) мемлекеттік мүлік Реестрінің веб-порталында www.gosreestr.kzбасталатын «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының компаниялар тобының активтерін сату бойынша электрондық аукцион өткізілуі туралы жариялайды.толығырақ

Информационное сообщение (07.10.2015)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»объявляет о проведении электронного аукциона по продаже активов группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», который начнется 10 ноября 2015 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kzподробнее

Информационное сообщение (07.10.2015)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» объявляет о проведении торгов в форме аукциона, которые состоятся 7 октября 2015 года в 16:00 часов по адресу: г.Астана, ул.Кунаева, 6, блок «А», каб. № 1609. подробнее

Информационное сообщение (07.10.2015)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» объявляет о проведении торгов в форме аукциона, которые состоятся 7 октября 2015 года в 17:00 часов по адресу: г.Астана, ул.Кунаева, 6, блок «А», каб. № 1609. подробнее

Ақпараттық хабарлама (25.09.2015)

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы 2015 жылдың 25 қыркүйекінде сағат 10:00-де (Астана уақытымен) мемлекеттік мүлік Реестрінің веб-порталында www.gosreestr.kz басталатын «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының компаниялар тобының активтерін сату бойынша электрондық конкурс өткізілуі туралы жариялайды. толығырақ

Информационное сообщение (25.09.2015)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»объявляет о проведении электронного конкурса по продаже активов группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», который начнется 25 сентября 2015 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. подробнее

Ақпараттық хабарлама (18.09.2015)

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы  (бұдан әрі – Сатушы немесе Сауда-саттықты ұйымдастырушы) осымен «Алматы вагон жөндеу зауыты» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Компания)акциялар пакетінің 100%-ын (бұдан әрі – Акциялар) сату жөніндегі ашық екі кезеңді конкурс тәсілімен сауда-саттықтың өткізілуі туралы хабарлайды. толығырақ

Информационное сообщение (18.09.2015)

Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан темір жолы» (далее – Продавец либо Организатор торгов) настоящим объявляет о проведении торгов способом открытого двухэтапного конкурса (далее – Открытый двухэтапный конкурс) по продаже 100% акета акций (далее – Акции либоАктив) акционерного общества «Алматинский вагоноремонтный завод» (далее - Компания). подробнее

Ақпараттық хабарлама (20.08.2015)

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы 2015 жылдың 25 қыркүйекінде сағат 10:00-де (Астана уақытымен) мемлекеттік мүлік Реестрінің веб-порталында www.gosreestr.kz басталатын «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының компаниялар тобының активтерін сату бойынша электрондық конкурс өткізілуі туралы жариялайды. толығырақ

Информационное сообщение (20.08.2015)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»объявляет о проведении электронного конкурса по продаже активов группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», который начнется 25 сентября 2015 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества подробнее

Информационное сообщение  (14.07.2015)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» объявляет о проведении торгов в форме аукциона, которые состоятся 5 августа 2015 года в 16:00 часов по адресу: г.Астана, ул.Кунаева, 6, блок «А», каб. № 1609. подробнее

Информационное сообщение  (14.07.2015)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» объявляет о проведении торгов в форме аукциона, которые состоятся 5 августа 2015 года в 17:00 часов по адресу: г.Астана, ул.Кунаева, 6, блок «А», каб. № 1609. подробнее

Информационное сообщение  (22.06.2015)
Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» объявляет о проведении торгов в форме аукциона, которые состоятся 10 июля 2015 года в 16:00 часов по адресу: г.Астана, ул.Кунаева, 6, блок «А», каб. № 1609. подробнее
 
Информационное сообщение  (01.06.2015)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» объявляет о проведении торгов в форме аукциона, которые состоятся 1 июля  2015 года в 16:00 часов по адресу: г.Астана, ул.Кунаева, 6, блок «А», каб. № 1609. подробнее

Информационное сообщение  (01.06.2015)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» объявляет о проведении торгов в форме аукциона, которые состоятся 1 июля 2015 года в 17:00 часов по адресу: г.Астана, ул.Кунаева, 6, блок «А», каб. № 1609.  подробнее

Ақпараттық хабарлама (22.05.2015)
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы 2015 жылдың 26 маусымда сағат 10:00-де (Астана уақытымен) мемлекеттік мүлік Реестрінің веб-порталында www.gosreestr.kz басталатын «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының компаниялар тобының активтерін сату бойынша электрондық аукцион өткізілуі туралы жариялайды.

Активтерді сату «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің шешімімен (2014 жылғы 28 мамырдағы №110 хаттама) бекітілген «Самұрық-Қазына» АК-ның және акцияларының (қатысу үлестерінің) елуден көп пайызы меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың активтерін және объектілерін сатудың бірыңғай қағидасына және «Ақпараттық-есептік орталық» АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен (2014 жылдың 23 мамырдағы № 66 хаттама) бекітілген Мемлекеттік меншік реестрінің веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда жүргізу регламентіне сәйкес жүзеге асырылады (бұдан әрі - Регламент). толығырақ


 
Информационное сообщение  (22.05.2015)
Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» объявляет о проведении электронного аукциона по продаже активов группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», который начнется 26 июня 2015 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz.

Реализация активов осуществляется в соответствии с Едиными правилами реализации активов и объектов акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол от 28 мая 2014 года №110) и Регламентом проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра государственного имущества, утвержденным решением Совета директоров АО «Информационно-учетный центр» (протокол от 23 мая 2014 года № 66) (далее - Регламент). подробнее
 
Информационное сообщение  (29.04.2015)
 
Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» объявляет о проведении торгов в форме аукциона, которые состоятся 15 мая 2015 года в 17:00 часов по адресу: г.Астана, ул.Кунаева, 6, блок «А», каб. № 1609. подробнее

Ақпараттық хабарлама (02.02.2015)

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы 2015 жылы 18 ақпанда 16.00 сағатта мына мекен-жайда: Астана қаласы, Қонаев көшесі, 6, «А» блогы №1609 кабинетте аукцион түрінде сауда-саттық өткізілетіндігі туралы хабарлайды.

Ағылшындық әдіс бойынша аукционға «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Қытай Халық Республикасы және Оңтүстік шығыс Азия елдері (Пекин қаласы) өкілдігіндегі «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы - «Шаруашылық басқармасы» филаиалының теңгеріміндегі, 2002 жылы шығарылған «Nissan Cefiro» авто көлігі қойылады (бұдан әрі – Сауда объектісі). толығырақ

Информационное сообщение (02.02.2015)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» объявляет о проведении торгов в форме аукциона, которые состоятся 18 февраля 2015 года в 16.00 часов по адресу: г.Астана, ул.Кунаева, 6, блок «А», каб. № 1609.

На аукцион по английскому методу выставляется автомашина «Nissan Cefiro» Представительства акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» в Китайской Народной Республике и странах Юго-Восточной Азии (г.Пекин), учитываемая на балансе филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Хозяйственное управление», 2002 года выпуска (далее – Объект продажи). подробнее

Информационное сообщение (09.01.2015)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»объявляет о проведении электронного конкурса по продаже 100% пакета акций акционерного общества «Центр транспортного сервиса», принадлежащих акционерному обществу «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее - Актив), который начнется 3 марта 2015 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kzподробнее

Ақпараттық хабарлама (09.01.2015)

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы 2015 жылдың 3 наурызда сағат 10:00-де (Астана уақытымен) мемлекеттік мүлік Реестрінің веб-порталында www.gosreestr.kzбасталатын «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының компаниялар тобының активтерін сату бойынша электрондық конкурс өткізілуі туралы жариялайды. толығырақ

 

САУДА-САТТЫҚТЫ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА (09.01.2015)

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы  (бұдан әрі – Сатушы немесе Сауда-саттықты ұйымдастырушы) осымен «Транстелеком» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Компания)акциялар пакетінің 49%-ын (бұдан әрі – Акциялар) сату жөніндегі ашық екі кезеңді конкурс тәсілімен сауда-саттықтың өткізілуі туралы хабарлайды.  толығырақ

САУДА-САТТЫҚТЫ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА (09.01.2015)

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы  (бұдан әрі – Сатушы немесе Сауда-саттықты ұйымдастырушы) осымен «Қазтеміртранс» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Компания) акциялар пакетінің 49%-ын (бұдан әрі – Акциялар) сату жөніндегі ашық екі кезеңді конкурс тәсілімен сауда-саттықтың өткізілуі туралы хабарлайды. толығырақ
 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (09.01.2015)
Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан темір жолы» (далее – Продавец либо Организатор торгов) настоящим объявляет о проведении торгов способом открытого двухэтапного конкурса (далее – Открытый двухэтапный конкурс) по продаже   49% пакета акций (далее – Акции либо Актив) акционерного общества «Транстелеком» (далее - Компания). подробнее
Ақпараттық хабарлама (12.12.2014)

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы 2015 жылдың 27 қаңтарда сағат 10:00-де (Астана уақытымен) мемлекеттік мүлік Реестрінің веб-порталында www.gosreestr.kz басталатын «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының компаниялар тобының активтерін сату бойынша электрондық конкурс өткізілуі туралы жариялайды. толығырақ

Информационное сообщение (12.12.2014)

 
Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» объявляет о проведении электронного конкурса по продаже активов группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», который начнется 27 января 2015 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. подробнее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (24.12.2014)

Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан темір жолы» (далее – Продавец либо Организатор торгов) настоящим объявляет о проведении торгов способом открытого двухэтапного конкурса (далее – Открытый двухэтапный конкурс) по продаже 49% пакета акций (далее – Акции либо Актив) акционерного общества «Қазтеміртранс» (далее - Компания).  подробнее

Информационное сообщение (20.11.2014)

Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан темір жолы» (далее – Продавец либо Организатор торгов) настоящим объявляет о проведении торгов способом открытого двухэтапного конкурса (далее – Открытый двухэтапный конкурс) по продаже 100% пакета акций (далее – Акции либо Актив) акционерного общества «Алматинский вагоноремонтный завод» (далее - Компания). подробнее

 

Информационное сообщение (12.11.2014)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» объявляет о проведении электронного конкурса по продаже активов группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», который начнется 18 декабря 2014 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. подробнее

 

Информационное сообщение (27.10.2014)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»объявляет о проведении электронного конкурса по продаже активов группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», который начнется 28 ноября 2014 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. подробнее

 

Информационное сообщение (25.09.2014)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»объявляет о проведении электронного конкурса по продаже 13,403% пакета акций акционерного общества «Каскор-Транссервис», принадлежащих акционерному обществу «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее - Актив), который начнется 20 октября 2014 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz.

Реализация Актива осуществляется в соответствии с Едиными правилами реализации активов и объектов акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол от 28 мая 2014 года №110) и Регламентом проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра государственного имущества, утвержденным решением Совета директоров АО «Информационно-учетный центр» (протокол от 23 мая 2014 года № 66) (далее - Регламент).

 

Информация об Активе иусловиях электронного конкурса: подробнее

Информационное сообщение (25.09.2014)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»объявляет о проведении электронного конкурса по продаже активов группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», который начнется 28 октября 2014 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz.

Реализация активов осуществляется в соответствии с Едиными правилами реализации активов и объектов акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол от 28 мая 2014 года №110) и Регламентом проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра государственного имущества, утвержденным решением Совета директоров АО «Информационно-учетный центр» (протокол от 23 мая 2014 года № 66) (далее - Регламент).

На электронный конкурс выставляется следующий актив: подробнее

 

Информационное сообщение (28.08.2014)

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» объявляет о проведении электронного конкурса по продаже активов группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», который начнется 29 сентября 2014 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz.

Реализация активов осуществляется в соответствии с Едиными правилами реализации активов и объектов акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол от 28 мая 2014 года №110) и Регламентом проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра государственного имущества, утвержденным решением Совета директоров АО «Информационно-учетный центр» (протокол от 23 мая 2014 года № 66) (далее - Регламент).

На электронный конкурс выставляются следующие активы: подробнее


«ҚТЖ» ҰК» АҚ трансформациясы
«ҚТЖ» ҰК» АҚ трансформациясы
«ҚТЖ» ҰК» АҚ приватизациясы
«ҚТЖ» ҰК» АҚ приватизациясы
© АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Политика информационной безопасности
Ваш отзыв очень важен для нас
Оценка дизайна web-сайта